Zeist op de Fiets | Home | Nieuwe pagina | Actueel | Gastenboek | GPS Fietsroutes | Volgende vergaderingen | Knelpunten | Links | Pluim ! | Artikelen Nieuwsbode | Malle Fratsen | Stekels | Gemiste kansen | Bordelogie | Inspraakreacties | Archief 1 | Archief 2 | Archief 3 | Archief 4 | Archief 5

Malle Fratsen

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen ?. Een rariteitenkabinet vol met malle fratsen.
Op deze pagina vindt u een selectie van vreemde, onwenselijke, soms onbegrijpelijke en daardoor ook vaak onveilige situaties in Zeist.

In de Kroostweg is ooit een parkeerkuil aangelegd ten behoeve van een school en de bakker die hier vroeger gevestigd was. Oorspronkelijk konden auto's doorrijden door deze kuil, maar omdat het bochtendraaien door de kuil te "sportief" rijgedrag opleverde zijn er paaltjes geplaatst. Fietsers kunnen hier echter nog steeds niet rechtdoor i.v.m een voetgangerssluis en moeten rare bochten maken. Let wel: het gaat hier om een stuk van Hoofdfietsroute 1. De parkeerkuil wordt niet of nauwelijks gebruikt. Al jaren dringt de Fietsersbond er op aan om de voetgangerssluis te verwijderen en het de fietser mogelijk te maken gewoon rechtdoor te rijden. Daarnaast zou aan de parkeerkuil een andere bestemming gegeven kunnen worden ( wat dacht u van een speelplaats voor kinderen of jongeren ?)

Vlak om de hoek komen we de volgende rariteit tegen:

Dit is de Noordweg. gezien vanaf de Koppelweg, deel uitmakend van Hoofdfietsroute 1 (de Uithofroute). Naast de lichtblauwe auto staat een gebodsbord met een pijl wijzend naar rechts. Van deze kant kunnen alleen maar fietsers komen. Maar in al de jaren dat deze situatie bestaat heeft de maker van deze pagina nog nooit een fietser de rechter weg zien nemen (behoudens scholieren die in het gebouw rechts moesten zijn). Wellicht is het bord nog een restant uit de tijd dat er nog auto's van deze zijde de Noordweg in mochten rijden. Als het bord écht voor fietsers bedoeld was, had men wel eens een vloeiender invoeging kunnen maken om het gewenste resultaat te bereiken. U ziet dat daarvoor ruimte te over is. Een rood bord met witte balk "verboden in te rijden" met onderbord " uitgezonderd (brom-)fietsers" was hier waarschijnlijk meer op zijn plaats geweest.

 

Op het Emmaplein ligt het wonderlijkste fietspad van Zeist ( en misschien wel van heel Nederland...) Je moet hier tussen allerlei obstakels als muurtjes, palen en vreemde bollen heen laveren. Er zitten twee venijnige bochten in en de oversteek aan het eind van dit paadje naar de Voorheuvel is levensgevaarlijk. Daarnaast wordt het pad ook veel gebruikt als parkeerplaats en laad- en losgelegenheid, terwijl hier niet of nauwelijks tegenop getreden wordt. Vooral op zaterdagen is er vaak voor de fietser geen doorkomen aan.

 

Enige jaren geleden is het kruispunt Bergweg, Panweg, Schaerweijdelaan gereconstrueerd. Met een voor de fietser onhandige en vreemde (dus onveilige) uitkomst. Echt zo'n oplossing waar bij je gaat denken dat de ontwerper aan het eind dacht: "o ja er moet ook nog wat voor de fiets..." Er zitten vele onvolkomenheden in het kruispunt, we tonen er hier twee: Het opstelstukje voor de oversteek van de Schaerweijdelaan. U kunt zich vast wel voorstellen wat er hier gebeurt in de spits, als er zich grote hoeveelheden  scholieren en woon-werk-fietsers moeten opstellen bij het stoplicht. En dit terwijl de ruimte voor meer opstelruimte hier overduidelijk aanwezig is.....

Een ander staaltje van verkeerstechnisch onbenul is het fietspad langs de andere zijde van het kruispunt, gedeeltelijk ook ventweg en parkeerterrein. Om duistere redenen zitten hier vreemde hoeken en bochten in het pad, die de doorstroming belemmeren en valpartijen in de hand werken. Ziet u er nog lijn in ?

Op dit kruispunt ook nog een unieke, doch volstrekt onmogelijke voorrangsituatie. U ziet het driekantige bord "voorrang verlenen aan het kruisend verkeer" vast wel staan..... Je moet hier dus als fietser voorrang verlenen aan de gele auto zou je denken. Maar er staan ook op de weg links tussen het gele paaltje en de lantaarnpaal haaientanden geschilderd (helaas op de foto niet zo goed zichtbaar). De naderende gele auto zal daarom dus op dit punt eveneens voorrang moeten geven aan het kruisend verkeer, dezelfde fietser van net dus..... Snapt u het nog ?  Deze krankzinnige situatie bestaat al jaren, signalen naar politie en verkeersambtenaren ten spijt.....

Op een andere "poot" van het kruispunt, als je vanaf het noordelijk deel van de Bergweg komt is het niet mogelijk om een normale, rechte, oversteek te maken naar de overzijde van de Panweg. Je moet veel te veel naar rechts uitwijken en dan vervolgens (te) scherp links draaien om op het fietspad aan de overzijde te komen. Veel fietsers nemen daarom de linkeropening, die echter voor het verkeer van de andere kant bedoeld is. Als de rechter opening één of twee meter naar links was geplaatst was er niets aan de hand geweest. Maar ja.... daar stond natuurlijk die lantaarnpaal in de weg ! ! !

Een wonderlijk kruispunt al met al, dat even zo goed op de pagina "gemiste kansen" had kunnen staan......

Bij de aanbieding van de Fietsbalans Zeist aan de commissie ruimte van de gemeente (in december 2002) heeft de Fietsersbond speciale aandacht voor dit kruispunt gevraagd. Hopelijk vinden we er wat van terug als de gemeente in december 2003 met haar nota "Fietsvoorzieningen" komt.

Laatste wijziging op: 17-10-2008 17:46