Zeist op de Fiets | Home | Nieuwe pagina | Actueel | Gastenboek | GPS Fietsroutes | Volgende vergaderingen | Knelpunten | Links | Pluim ! | Artikelen Nieuwsbode | Malle Fratsen | Stekels | Gemiste kansen | Bordelogie | Inspraakreacties | Archief 1 | Archief 2 | Archief 3 | Archief 4 | Archief 5

Gemiste kansen

In de afgelopen jaren zijn er een aantal grotere herinrichtingen geweest. Voorbeelden hiervan zijn de van Oldenbarneveldtlaan en de Steynlaan. Bij beide herinrichtingsplannen heeft de Fietsersbond alternatieven voorgelegd aan de gemeente. Onderstaand een toelichting waarom de Fietsersbond vindt dat de gemeente hier écht kansen heeft laten liggen.

 

Toen de van Oldenbarneveldtlaan opnieuw ingericht werd heeft de Fietsersbond een alternatief voorgelegd dat voorzag in een vrijliggend fietspad langs de groenstrook en asverspringingen in de hoofdrijbaan. Ook voorzag dit plan in meer en ruimere fietsstalmogelijkheden bij de C-1000. Maar er is helaas niets van gekomen. Het is een saaie rechte weg geworden met drempels, waar ook de fietser van mag "genieten". De drempels zijn niet "stuitend" genoeg om de 30km die in deze zone geldt af te dwingen. De fietsenklemmen die bij de C-1000 staan, zijn heel dicht op elkaar geplaatst en laten bij gebruik weinig stoepruimte over.                Het overladen van boodschappen van je karretje in de fietstassen is daardoor onmogelijk zonder de stoep te blokkeren voor anderen. En dat ondermeer doordat er blijkbaar persé twee parkeerplekken pal voor de C-1000 moesten komen ( als het nou om invalidenparkeerplaatsen zou gaan....  maar nee dus !). Ze vormen tevens een belemmering voor een veilige oversteek met je volgeladen boodschappenkar naar de parkeerplaatsen aan de overzijde. 

De Fietsersbond heeft de indruk, dat als er eenmaal tekeningen zijn gemaakt door een duur bureau, men daar in Zeist niet meer van af wenst te wijken. De inspraak op de plannen was pas mogelijk nadat er al getekend was en deze tekeningen via fraaie meerkleurendruk verspreid.....

 

De Steynlaan, één van de voor fietsers gevaarlijkste wegen van Zeist. Een paar jaar jaar geleden heringericht, hoewel .....De Fietsersbond vindt dat hier eerder sprake is van een cosmetische ingreep; een facelift. Er is weinig meer gebeurd dan het herschikken van parkeerplaatsen en het vervangen van de stoeptegels door kleinere zandkleurige stenen.. De Fietsersbond heeft bij de inspraak m.b.t. de Steynlaan sterk gepleit voor éénrichtingsverkeer voor de auto en de aanleg van fietspaden aan beide zijden van de weg. Binnen de hoofdfietsroutes van Zeist vormt de Steynlaan een zeer belangrijke schakel. Alle andere wegen in Zeist met een zo grote verkeersintensiteit als de Steynlaan hebben (vrijliggende) fietspaden. Van de gemeente hebben we eigenlijk geen enkel inhoudelijk steekhoudend argument gehoord waarom de Steynlaan geen fietspaden kon krijgen. Het resultaat ziet u op de foto: het is te krap en je zit als fietser al snel in de verdrukking. Geen straat waar je je veilig voelt, laat staan wanneer je met kinderen rijdt. Als je Zeistenaren vraagt wat ze de onveiligste straat vinden, krijg je steevast als antwoord: de Steynlaan.       En: u moet zich eens voorstellen wat er gebeurt als er hier ook nog eens geladen of gelost wordt door vrachtwagens......

Laatste wijziging op: 14-06-2008 13:46